Välkommen till Lappvattnets hemsida !

Byn som många trodde inte hade något vatten. Men se :
Genom idogt arbete med röjning av medlemmar i Lappvattnets Byaförening - såväl boende i som utanför byn - kan man nu från Burträskvägen se TJÄRNEN.

Gå in på länken "Tjärnprojektet", så får Du veta mera.

Raststugan vid tjärnenbesök.?>
Händer just nu
090306 - Lunchservering 090329 - Årsmöte

Bra länkar: